Wiza

Z Migrapedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wiza — oficjalne pozwolenie na odwiedzenie danego kraju.

Najczęściej w formie naklejki w paszporcie lub pieczątki. Rzadziej jest to na osobnej kartce papieru.

Standardowo jest on wymagany przy wjeździe do jakiegokolwiek kraju, chyba że ustanowiono wzajemny ruch bezwizowy między krajami lub jednostronny ruch bezwizowy został wprowadzony na mocy przepisów krajowych kraju wjazdu.

W przeciwieństwie do wizy, na podstawie której można nie otrzymać pozwolenia na wjazd do kraju, gdyż ostateczną decyzję podejmuje straż graniczna, istnieje pojęcie zezwolenia na wjazd, które wydawane jest na terenie kraju.

Co ciekawe, informacja o pierwszej wizie znajduje się w Biblii. W Księdze Nehemiasza król perski Artakserkses I (V w. p.n.e.) daje swojemu wysłannikowi paszport w postaci arkusza, który zapewniał mu swobodne podróżowanie po Judei.